Norden Nu

Plakatdesign

Norden Nu er et blad som Foreningen Norden udgiver hvert kvartal om projekter de sammen med de øvrige nordiske lande samarbejder om.

MIN ROLLE

Redesign, layout og annoncer. Samarbejde med redaktøren, interne kunder samt levering af filer til trykkeri.

© Copyright